Spolek SJ Vás zve k účasti na spolkovém životě, ke vzájemnému  setkávání a společným prožitkům, kterým můžeme napomoci lepším mezilidským vztahům. Svou činností je alternativou k pasivnímu konzumnímu způsobu života.

Vánoční besídka 2019

22. prosince 2019 se konala v domě Jordán tradiční vánoční besídka

Čti více ...