Běh naděje 2020

Jak prozíravé bylo loňské rozhodnutí Běh naděje vrátit na měsíc září. Koronavir ovlivnil letošní ročník této humanitární akce a Levity, hlavní pořadatel, se rozhodl pro tento rok zrušit finanční sbírku. Přesto jsem chtěl dodržet slib a letošní ročník uspořádat, i když za jiných pravidel a podmínek, než jsme byli po celé roky zvyklí.

Dne 13. září na přímluvu sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, jsme si vyprosili i příjemné počasí. Účast 81 účastníků to potvrzuje. Na prvním ročníku kněz P. Benedikt Machálík řekl: „Naděje přemáhá strach.“ A to je i při tomto ročníku veliká výzva. Kdo nemá naději, bojí se. Vy, kteří jste se zúčastnili, dokazujete, že se nebojíte tuto tradici u nás v Poličce podpořit.

Setkali jsme se zase krátce po obědě. Proběhla tradiční registrace – letos sloužila pouze pro statistické účely a pro případ hygieny. Při této příležitosti bylo možné se vyfotografovat v tričkách Běhu naděje.

Po zahájení Běhu pozdravil účastníky poslanec Evropského parlamentu Mgr. Tomáš Zdechovský a poté byla přečtena zdravice dlouholetého starosty pana Jaroslava Martinů. Osvětu o rakovině poskytl MUDr. Vítězslav Ulrych v podobě článku, který obdržel každý na zadní straně diplomu.

Ve 14 hodin se na trasu do ulic v královském věnném městě vydali sportovci i nesportovci na kole, koloběžce, vozíku, pěšky chůzí i během jinak než tradičně, protože probíhají opravy v ulicích města Poličky.

Již druhým rokem nechyběly koláče, které se minulý rok osvědčily. Jako nápoj se rozdávala točená limonáda. Všichni účastníci Běhu si na památku odnesli dárek a někteří měli to štěstí vyhrát v tombole.

Nezapomněli jsme ani na pana Ing. Jana Matouše. Za dlouholetého redaktora článků z Běhu naděje jsme drželi minutu ticha. Manželce Věře byly předány květiny na jeho hrob.

Rád bych vyjádřil poděkování sponzorům a podporovatelům, kterými jsou: Pardubický kraj, město Polička, T.E.S. s. r. o. Polička, MO KDU-ČSL i Svatojosefská jednota, z. s.

Chci poděkovat týmu svého šikovného kolegy Michala Popelky (do kterého patří Tomáš Popelka, Jiří Bulva, Ing. Marie Hamanová) za organizátorskou činnost.

Děkuji za tento mimořádný ročník a těším se na další dne 12. září 2021.

Miloslav Zezula, hlavní pořadatel

Jdi zpět