Vánoční besídka 2019

Dva dny před Vánoci roku 2019 se uskutečnila před zaplněným velkým sálem domu Jordán vánoční besídka. Úvod patřil našim nejmenším zpěváčkům ze sborečku. Zazpívali 4 písně a přednesli jednu báseň. Poteskem obecenstvo odměnilo nejen účinkující, ale také  Růženku a Vendulku Grubhofferovi, kteří trpělivě vedou předškoláky ke zpěvu, rytmu a také společné modlitbě.

Následovalo pásmo koled, které s žáky 2. až 4. třídy nacvičila Kateřina Grubhofferová. Krásné hlásky doplnily i kostými a rekvizity. 

V mezičase jsem se dozvěděli něco o prvním živém betlému, který zorganizoval sv. František z Assisi roku 1223 ve střední Italii ve městě Greccia.

V Betlémě jsem zůstali, protože dalším bodem programu byla scénka, která nám převyprávěla vánoční příběh o narození Ježíše ve verších. Vtipné dialogy dvou andělů a hospodského i jeho manželky vyloudily usměv všech v sále.

Nechyběla vánoční soutěž, ve které měli soutěžící uhádnout, kterou řečí je napsáno slovo sníh, kdo nosí dětem dárky u našich bližších i vzdálenějších sousedů a ve které zemi světa se Vánoce slaví popsaným způsobem.

Na závěr vystoupila schóla z kostela sv. Jakuba v Poličce, která nám zazpívala část ze svého adventního koncertu. 

Krásnou tečkou bylo pak vystoupení jednotlivců, kteří se nebáli přednést báseň či zazpívat písničku.

Díky patří vedoucím dětí, kteří program s dětmi secvičili, a všem organizátorům z řad Svatojosefské jednoty a KDU Polička bez nichž bychom nemohli prožít hezké sváteční odpoledne. 

Jdi zpět