Den matek 2014

Neděle 11.5. odpoledne patřila na Jordáně opět oslavě Dne matek. Ve velkém sále spolkového domu se sešly zejména maminky a babičky, aby se pobavily, chvíli poseděly a daly si něco dobrého na zub. Svým vystoupením je přišly potěšit děti, které chodí do "Sborečku" na Jordáně. Nejprve mladší děti zazpívaly pásmo písniček s pohybem. Potom nám náš otec Miloslav řekl pár slov na povzbuzení a zamyšlenou. Nakonec měly starší děti připravenu operetku Zděňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře - O dvanácti měsíčkách.
Děti byly po zásluze odměněny velkým potleskem a maminky kytičkou.
Dík patří všem, kdo se o toto odpoledne jakkoli zasloužili, třeba i tím, že něco dobrého napekli.

Jdi zpět