25. výročí vzniku České křesťanské akademie

Česká křesťanská akademie, jejíž kolektivním členem je náš spolek, si připomněla na sklonku loňského roku 25. výročí svého vzniku. V pražských Emauzích uspořádala ve dnech 18. – 19. prosince 2015 Fórum dialogu na téma „Víra a společnost“.  Toto fórum zahrnovalo několik přednášek a besed na aktuální společenská i církevní témata. Přednesli je významné osobnosti našeho společenského a náboženského života (např. prof. Tomáš Halík, RNDr. Václav Cílek, prof. Jan Sokol, doc. JUDr. Petr Pithart, MUDr. Zuzana Roithová ....).

Programu přednášek předcházelo ještě konání pravidelného akademického výboru, jehož jsem se za naši pobočku též zúčastnil. ČKA má v naší republice v současnosti 61 skupin a jejich činnost vyzdvihl ve své úvodní řeči Miroslav kardinál Vlk. Poukázal na důležitou osvětu vykonávanou v nejrůznějších koutech naší země.

Samotné Fórum dialogu zahájil stávající prezident ČKA Mons. prof.PhDr. Tomáš Halík, když krátce zhodnotil činnost ČKA za 25 let. Dále promluvili kardinál Dominik Duka, již zmíněný PhDr. Miroslav kardinál Vlk a současný předseda Ekumenické rady církví Ing. Daniel Fajfr, M.Th., který poukázal na současnou migrační situaci, jež je v dějinách Evropy výjimečná. Připomněl, že naše postoje (křesťanů) k ní budou jistě s odstupem času, v historickém kontextu, podrobeny kritice.

Zájemce o uskutečněné přednášky v rámci Fóra dialogu, ale i jiné besedy pořádané Českou křesťanskou akademií mohu potěšit – lze je shlédnout na kanále You Tube ČKA: https://www.youtube.com/user/ckakademie

Za místní pobočku ČKA Svatojosefskou jednotu

Stanislav Grubhoffer

Jdi zpět