9. Jordánský ples - poděkování

Vážení příznivci JORDÁNSKÉHO PLESU,

dovolujeme si Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši účast na letošním již 9. Jordánském plese a za vytvoření příjemné atmosféry celého večera.

Zvlášť bychom chtěli poděkovat všem dárcům cen, poukazů a jiných darů do naší tomboly. Také patří samozřejmě velké díky všem, kteří se podíleli na přípravách plesu a na celém jeho průběhu (příprava sálu, losů do tomboly, prodej vstupenek a losů, pomoc v šatně, taneční vystoupení seniorů…).

Finanční prostředky získané z plesu byly obratem použity na část vybavení zrekonstruované klubovny na Zahradě u Mlýna, jejíž využití je plánováno především pro nás farníky při setkávání na různých společných akcích.

Za pořadatelské organizace ještě jednou děkujeme

Výbor Svatojosefské jednoty pro Poličku a okolí

Jdi zpět