Ohlédnutí za vánoční besídkou 2015

O čtvrté adventní neděli se konala na Jordáně tradiční vánoční besídka. Na úvod posluchače potešily hlásky předškoláků ze sborečku, který vedou Růženka a Vendulka Grubhofferovy a jejich kamarádka Kristýnka Šafářová. Děti se nebály vzít do rukou ani perkusní nástroje. O krásnou tečku hudebního vystoupení se postaraly sestry Kastnerovy společnou hrou na klavír a violoncello.

Následovala scénka Zapomenutí tři králové, kterou zahrály menší děti. V příběhu ztvárnily staršího muže, který se uzdravil z vážné autonehody, starší matku, která nalezla znovu vlasní cenu v učení náboženství, a mladého může, který očekával, co mu budoucnost přinese. Každá z těchto tří postav donesla Ježíškovi k jeslím svůj osobitý dar. Společně s diváky jsme si připomněli také jména tří králů a význam jejich darů. Čas mezi scénkami vyplnila soutěž, v níž měli diváci postupným odkrýváním políček rozpoznat ukrytý obrázek.

Starší děti si pro nás připravily pohádku o Sněhurce a trpaslících. Jednotlivé veršované dialogy často vzbudily úsměv na tvářích obecenstva. Se Sněhurkou to přes negativní stanovisko přivolaného lékaře nakonec dopadlo dobře a princ ji zachránil.

Na závěr byli účinkující odměněni balíčky s dobrotami. Nechyběl ani prostor pro individuální přednes básní či písní.

Díky patří všem organizátorům z řad Svatojosefské jednoty a KDU-ČSL za přípravu besídky a Vaškovi Větrovskému a Veronice Peškové za secvičení scének s dětmi. 

Jdi zpět