Poděkování za finanční příspěvek

Město Polička

Palackého nám. 160
Polička, 572 01
telefon: 461 723 888
fax: 461 725 926 

 

V Poličce dne 29. 12. 2011            


Věc:  Poděkováni za poskytnutí finančníhopříspěvku na opravu střechy „spolkového domu Jordán“


Vážený pane starosto, paní místostarostko, vážení představitelé Finančního výboru města,

     chtěl bych Vám jménem našeho spolku touto cestou moc poděkovat za Váš projev podpory a kladné vyřízení žádosti o příspěvek nejen na opravu střechy Spolkového domu Jordán, ale také za příspěvky na činnost spolku.

Uvědomuji si, že dnešní doba není nikterak vhodná na rozdávání peněz z rozpočtu města, zvláště když je snahou představitelů města udržet rozpočet bez dluhů tak, aby se občanům Poličky žilo ve městě spokojeně a bezpečně.  

     Vážím si Vás o to více, že dokážete podpořit dobrovolnou činnost lidí, kteří svůj volný čas věnují chodu spolku, ať už se jedná o činnosti údržby a oprav Spolkového domu, nebo zejména o dobrovolnou výchovně vzdělávací činnost, která je věnována dětem, mládeži i ostatním věkovým skupinám. Může se na první pohled někomu zdát, proč žádáme o finanční podporu. Ano, provozujeme pronájmy (pronájem restaurace, sálu, vitrín), které nám pouze z části pokryjí režii spojenou s provozem domu. Díky Bohu za to, že tyto pronájmy máme a snad i nadále budou pro nás zdrojem pro podporu naší činnosti.

     Podpora města, nejenom finanční, je jedním z důležitých pilířů, na kterém dnes musíme stavět. Pokud se můžeme na město spolehnout, veškerá spolková činnost, kterou vytváříme, přináší našim dětem, mládeži, příznivcům spolku i ostatním obyvatelům města obraz o tom, že se dá žít nejenom konzumním způsobem života, ale že nás může příznivě ovlivňovat i touha setkávat se s druhými, kteří sdílí podobné zájmy.

    Za projevenou podporu ještě jednou mockrát děkuji a přeji Vám všem do nového roku 2012 mnoho sil, odvahy, radosti z dobře vykonané práce i pevné zdraví.

                                S pozdravem

                                                                                  Martin Baláš, předseda spolku

 

Jdi zpět