Ohlédnutí za přednáškovým cyklem o 2. Vatikánském koncilu

Přednáškový cyklus k II. vatikánskému koncilu – malá rekapitulace

K padesátému výročí konání II. vatikánského koncilu (11.10.1962 - 8.12.1965) zatím proběhly v domě Jordán čtyři z pěti plánovaných přednášek. K obsahu a průběhu jednotlivých přednášek:

 

Koncily v dějinách církve (19. 9. 2013 – Jiří Coufal, P. Miloslav Brhel)

V první části přednášky byla promítnuta a komentována prezentace přehledu dějin všeobecných církevních koncilů od starověku po I. vatikánský koncil. Alespoň ve stručnosti se tak posluchači mohli seznámit s tím, jak v historických souvislostech církev na koncilech formulovala vyjádření obsahu naší víry a řešila některé otázky života církve a společnosti. Druhá část přednášky byla zaměřena na úvod k druhému vatikánskému koncilu. Dotkla se mj. účasti osobností české církve na koncilu pod státním dohledem v době nesvobody u nás a prezentovala přehled koncilem přijatých dokumentů.

 

Ekumenismus (4. 10. 2013 - prof. Pavel Filip)

Evangelický teolog ve své přednášce zmínil stěžejní dokumenty II. vatikánského koncilu vztahující se k úsilí o jednotu křesťanů a přednesl svůj pohled na proměnu vztahu mezi katolíky a křesťany jiných vyznání v době po koncilu. Nastínil rovněž další možnosti ekumenické spolupráce mezi křesťany s odkazem na pokoncilní církevní dokumenty. Úsilí o jednotu a spolupráci mezi křesťany pro dobro lidské rodiny zůstává stále aktuální výzvou.

 

Církev (24. 10. 2013 - P. Josef Kopecký)

Hlavní tématem přednášky byly obě konstituce II. vatikánského koncilu o církvi – konstituce věroučná, pojednávající o tajemství církve vyjádřeném biblickými obrazy a pojmy, o struktuře církve a povoláních v církvi a konstituce o církvi v dnešním světě, která se dotýká jednotlivých oblastí života a úlohy křesťanů v něm. Následná diskuze se dotkla především sociálních problémů současnosti.

 

Bible a tradice (26. 11. 2013 – P. Jiří Veselý)

V přednášce byly vedle problematiky vztahu bible a tradice, projednávané na koncilu, předneseny podněty k zamyšlení nad úlohou Písma a jeho četby pro náš život. Některé biblické události P. Veselý inovativně aktualizoval tak, aby zazněla jejich naléhavost pro současnost. Četba Božího slova je pro život křesťana nezbytnou inspirací.

Jdi zpět