Křesťanství a ochrana přírody

V pátek 22. května jsme ve velkém sále domu Jordán vyslechli přednášku P. Mgr. Marka Orko Váchy zamýšlející se nad křesťanstvím a ekologií. V první části přednášky se autor zaměřil na esej Lynn Whiteho, který v roce 1967 označil za viníka environmentální krize křesťanství a jeho důraz na spásu člověka. Život každého z nás můžeme vnímat jako antickou tragédii, jako boj o věčnost, který se skončí nebem nebo peklem, rájem nebo zavržením - to vše na jevišti země s kulisami stromů  a zvířat, na kterých vlastně nezáleží. Celá druhá polovina 20. století se nesla v duchu polemiky s touto představou.
P. Vácha postupně poukázal na to, že podle křesťanství je Země spíše společný dům, oikos, dílo Boží, a že v centru pozornosti křesťanství nestojí člověk, ale Bůh.

V druhé části obrátil pozornost na františkánský přístup, ve kterém rostliny i zvířata jsou vnímány jako "malí bratři a sestry", ze kterého plyne odpovědnost člověka za stvořený svět.

V závěru přednášky se zamýšlel nad fenoménem poutí.

Jdi zpět