Islám v Evropě

Ve středu 16. května 2012 v podvečer proběhla v malém sále našeho domu další přednáška v rámci České křesťanské akademie s názvem „Islám v Evropě“. Na toto téma k nám přijel pan Mgr. Martin Klapetek Ph.D. z Jihočeské university v Českých Budějovicích. Seznámil nás zevrubně o islámském náboženství v různých místech Evropy a poté se detailněji zaměřil na novodobý vývoj islámu v západní Evropě. Přednáška byla podána poutavým způsobem a navazovala na ni řada dotazů.

Jdi zpět