Přednáška o církevních restitucích

Dne 11.dubna 2013 se v našem spolkovém domě uskutečnila přednáška Doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D. Th.D. s názvem „Původ a smysl církevního majetku“.

P. Doc. Tomáš Petráček nám podal výklad o historii vzniku majetku katolické církve u nás, o jeho nakládání s ním a dalším vývoji v průběhu dějin naší země až po současný stav. Na přednášku navazovala diskuze, z které z řad posluchačů vyplynulo, že takto ucelený přehled v historických souvislostech jsme zatím nikde nezaznamenali a byl pro nás velkým obohacením vědomostí.

Jdi zpět