Vánoční besídka 2016

   O třetí adventní neděli roku 2016 se v domě Jordán konala vánoční besidka. Zaplněný velký sál na úvod potešili malí zpěváčci a malé zpěvačky ze sborečku a zazpívali nám koledy i jiné písně. Maruška Balášová pak poděkovala Vendulce a Růžence Grubhofferovým a Kristýnce Šafářové za vedení dětí na sborečku.
   Následoval malý kvíz, kde měli všichni hádat postavy z pohádky o Rumcajsovi. Ve scénce, kterou si připravily menší děti, jsme pronikli do slavení Vánoc u Rumcajsů a zjistili, že nakonec měli na Štědrý večer místo kapra pořádného loupežnického kubu. 
    Dalším bodem programu byla adaptace televizní pohádky Nevěsta pro Paddyho, která nás přenesla do krčmy hostinského Paddyho. Příběh se odehrává o Halloweenu, kdy mohou skřítkové z podzemí proniknout do světa lidí. Dva z nich se ukázali Paddymu a jejich vtipné hlášky rozesmály celý sál.
   O hudební intermezzo se postarala starší mládež v doprovodu klavíru, kytary a violoncella.
   V bajce, která nás přenesla na sněm zvířátek v lese, jsme se dozvěděli, že na Vánocích není nejdůležitější jídlo a pítí či dárky, ale narozený Ježíš.
     Na závěr mohli malí odvážlivci přispět k dobré náladě písničkou či básničkou. Všichni si odnesli sladkou odměnu. 
   Díky patří všem, kteří program s dětmi secvičili, a také organizátorům ze Svatojosefské jednoty a KDU Polička.

Jdi zpět