Vánoční besídka 2017

Týden před štědrým dnem se konala v domě Jordán tradiční vánoční besídka. Úvod patřil vystoupení sborečku. Malí zpěváčci nám zazpívali písničky a taktéž přednesli básně. Nechybělo poděkování Vendulce a Růžence Grubhofferovým za vedení našich předškoláků.

Následovala scénka o tom, jak anděl vybírá vhodná zvířata do Betlémského chléva.

Před začátkem další scénky jsme se dozvěděli něco ze života svatého Dona Bosca, který založil kongregaci Salesiánů. Vzpomínky ze zážitků z letních táborů tzv. chaloupek bylo námětem hraní starší mládeže.

Mladší děti nám předvedly scénku, ve které šlo o to vybrat toho správného hosta - Zdraví, Štěstí či Lásku.

Oživením programu byla soutěž v argumentování, kdy se proti sobě vždy postavili dva hráči a snažili se diváky přesvědčit o svém názoru. A tak jsme mohli sledovat zda je lepší kečup či hořčice, brambory či rýže, Karel Gott ano či ne, šikana do škol ano či ne... Výborné výkony argumentátorů mnohým procvičili bránice a nechyběl ani bouřilivý potlesk.

Sál ztichl a všichni nedočkavě očekávali překvapení, kterým byla reportáž z Říma ze studentské koleje Nepomucenum, kde studuje P. Miloslav Brhel. Dva bohoslovci nás postupně provedli místnostmi, kde bývalý kněz poličské farnosti, přebývá. Na závěr reportáže nechybělo přání otce Miloslava svým farníkům, aby hledali toho, který se narodil v jeslích.

Poslední scénka nám vypravěla o tom, jak důležité je nazapomínat na svoji rodinu a nejen o vánocích se s ní setkávat.

Celý program pak doplnili malí odvážlivci zpěvem písní, přednesem básní či hrou na hudební nástroj.

Díky patří všem, kteří program s dětmi secvičili, a také organizátorům ze Svatojosefské jednoty a KDU Polička, kteří se vše přichystali a zajistili věcné cenny pro účinkující.

Jdi zpět