Vánoční besídka 2018

O třetí neděli adventní se na Jordáně konala tradiční vánoční besídka. Na úvod nás potěšily hlásky našich předškoláků ze sborečku. Zazpívali 6 písní a přednesli 2 básně. Velké díky patří Vendulce a Růžence Grubhofferovým za vedení našich nejmenších ke zpěvu, rytmu a také společné modlitbě.

Mladší děti si pro nás připravily sérii scének z televizních reklam a úkolem diváků bylo hádat, o jakou reklamu se jedná. Společně nám poté zazpívali píseň: Když nemůžeš, tak přidej.

Na úvod dalšího bodu programu jsme zhlédli krátké video z televizních zpráv o usmrcení vlka nedaleko obce Květná. Poté se podium Jordánu proměnilo v soudní síň, ve které na proti sobě stáli žalobci a obhájci Červené Karkulky, která měla vlka sprovodit ze světa.  Soudu předsedal náš pan farář P. Tomáš Endrle , který nakonec celou kauzu vtipně ukončil.

Konferenciér se s námi rozloučil  příběhem o vánočním zázraku, který se odehrál o Vánocích roku 1914 ve vřavě první světové války. Nedaleko Belgického města Ypry utichly zbraně a  znepřátelené strany společně slavily tyto svátky. Příběh nás může inspirovat v tom, abychom neválčili sami se sebou, s bližími či s Bohem,ale dokázali hledat cestu k usmíření, přiznání chyby, hříchu a prosili za odpuštění.

Celý program pak doplnili malí odvážlivci zpěvem písní či přednesem básní.

Díky patří vedoucím dětí, kteří program s dětmi secvičili, a všem organizátorům ze Svatojosefské jednoty a KDU Polička, kteří pro nás přichystali pěkné adventní odpoledne.

Jdi zpět