Vize se stala skutečností

Uplynuly již téměř 3 roky od vize a prvních jasných myšlenek, které se nám koncem loňského roku podařilo uskutečnit. „Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici (dříve také lidovecká zahrada nebo Getsemanda) se k 1. 4. 2014 otevře veřejnosti.

Naším cílem bylo využití potenciálu areálu, který se k tomuto účelu perfektně nabízel. Zejména to, že se nachází nedaleko centra, v klidné části města, poblíž cyklostezky a je oplocen, což brání volnému pobíhání zvířat a zajišťuje větší bezpečnost dětí, jsou aspekty, které nás vedly k realizaci zamýšleného projektu. Areál bude v současné době sloužit především malým dětem v doprovodu rodičů a seniorům. Ti budou moci využívat nově vybudované dětské hřiště a Seniorfitplace (venkovní protahovací prvky nejen pro seniory). Návštěvníci zahrady se mohou prostřednictvím naučných cedulí dovědět několik málo informací o mlýnech a mlýncích, obilninách, produktech z obilí, i jakým způsobem se obilí zpracovává. Nejen ti nejmenší si formou kvízu mohou prověřit své znalosti, zda dokáží rozpoznat klasy běžných obilovin.

Areál bude veřejnosti přístupný od dubna do října v průběhu celého dne (výjimkou budou dny, kdy budou v areálu organizovány dohodnuté akce našich partnerských organizací). Informace o provozu areálu vč. návštěvního řádu a kontaktu na provozovatele jsou vyvěšeny u vstupní brány. Prosíme, tyto informace neopomíjejte, jsou pro vaše zdraví a bezpečnost velmi důležité.

Těšíme se tak na Vaši návštěvu a pěvně věříme, že se Vám bude v nově zrevitalizovaném areálu „Zahrada u Mlýna“ líbit a poskytne vám nové prostory a cíle ke zpestření svého volného času.

Jménem spolku SJ bychom chtěli poděkovat organizaci MAS Poličsko se sídlem v Bystrém, přes kterou bylo žádáno o finanční pomoc a dále i Městu Polička a jeho zastupitelům, kteří také náš projekt z části finančně podpořili. Ne malé poděkování patří partnerským organizacím a všem členům a příznivcům spolku SJ, kteří přiložili ruku k dílu a svou prací přispěli ke zdárné realizaci.  

 

Výbor spolku SJ

Jdi zpět