„Chválíme staré časy,
ale žijeme dnes"
 

Děti a mládež

Aktivity určené pro dětí a mládež jsou jedny z nejdůležitějších činností, které jako spolek SJ podporujeme a chceme nadále podporovat. K práci s dětmi a mládeži jsme se zavázali ve stanovách spolku a rádi bychom, aby tato činnost byla nadále hlavním pilířem a pevným základem naší činnosti.

Některé z aktivit dětí a mládeže:

Pravidelné sobotní dětské schůzky plné her, soutěží, kvízů, písniček, motivace k žití křesťanských hodnot...

Dětský sboreček předškolních a školních dětí (zpěv a hra dětí na doprovodné hudební nástroje) pod vedením Kateřiny Grubhofferové.

Účast na celosvětovém setkání křesťanské mládeže.

Účast na  diecézním a celorepublikovém setkání křesťanské mládeže.

Prázdninové tábory mladších i starších dětí.